Prawo rodzinne

Specjalizuję się w prawie rodzinnym, oferując doradztwo i reprezentację między innymi w sprawach rozwodowych, separacji, alimentów, podziału majątku wspólnego małżonków, a także w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Moim celem jest zapewnienie Państwu wsparcia i pomocy na każdym etapie procesu, od przygotowania pozwu, przez negocjacje, aż po reprezentację przed sądem.

Kiedy sąd orzeka o winie w sprawie rozwodowej?

W polskim prawie rodzinnym sąd może orzec o winie w sprawie rozwodowej, jeżeli jedno z małżonków wystąpi o to w pozwie rozwodowym. W takim przypadku sąd bada, czy druga strona dopuściła się rażącego naruszenia zasad współżycia małżeńskiego, które doprowadziło do jego trwałego i zupełnego rozkładu.

Prawo rodzinne


Orzeczenie o winie ma znaczenie przede wszystkim dla możliwości zasądzenia alimentów dla strony niewinnej.

W praktyce orzekanie o winie w sprawie rozwodowej jest często skomplikowane i wymaga dogłębnej analizy dowodów oraz okoliczności sprawy. Mam niezbędne doświadczenie oraz wiedzę, aby skutecznie reprezentować Państwa interesy w tych sprawach. Naszym celem jest zapewnienie Państwu profesjonalnej pomocy prawnej, która pozwoli na osiągnięcie możliwie najkorzystniejszego rozwiązania zarówno w przypadku rozwodu, jak i podziału majątku wspólnego czy też ustalaniu opieki nad dzieckiem.

Specjalizuję się w prawie rodzinnym, oferując doradztwo i reprezentację między innymi w sprawach rozwodowych, separacji, alimentów, podziału majątku wspólnego małżonków, a także w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Moim celem jest zapewnienie Państwu wsparcia i pomocy na każdym etapie procesu, od przygotowania pozwu, przez negocjacje, aż po reprezentację przed sądem.

Kiedy sąd orzeka o winie w sprawie rozwodowej?

W polskim prawie rodzinnym sąd może orzec o winie w sprawie rozwodowej, jeżeli jedno z małżonków wystąpi o to w pozwie rozwodowym. W takim przypadku sąd bada, czy druga strona dopuściła się rażącego naruszenia zasad współżycia małżeńskiego, które doprowadziło do jego trwałego i zupełnego rozkładu. Orzeczenie o winie ma znaczenie przede wszystkim dla możliwości zasądzenia alimentów dla strony niewinnej.

W praktyce orzekanie o winie w sprawie rozwodowej jest często skomplikowane i wymaga dogłębnej analizy dowodów oraz okoliczności sprawy. Mam niezbędne doświadczenie oraz wiedzę, aby skutecznie reprezentować Państwa interesy w tych sprawach. Naszym celem jest zapewnienie Państwu profesjonalnej pomocy prawnej, która pozwoli na osiągnięcie możliwie najkorzystniejszego rozwiązania zarówno w przypadku rozwodu, jak i podziału majątku wspólnego czy też ustalaniu opieki nad dzieckiem.