Prawo administracyjne

Prawo administracyjne dotyczy relacji między obywatelami a administracją publiczną, a więc wszelkiego rodzaju decyzji, które podejmują organy administracji publicznej. Moje doświadczenie i wiedza pozwalają mi na skuteczną reprezentację klientów przed wspomnianymi organami oraz sądami administracyjnymi.

Pomagam w przygotowaniu skarg, wniosków i odwołań, a także reprezentuję klientów w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Moje usługi obejmują również doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, w tym interpretację przepisów prawa, analizę decyzji administracyjnych i pomoc w negocjacjach z organami administracji publicznej.

Prawo administracyjne temida


Kiedy można wnieść skargę do WSA, a kiedy do NSA?

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) można wnieść w przypadku niezadowolenia z decyzji wydanej przez organ administracji publicznej. WSA rozpatruje skargi na decyzje, postanowienia oraz czynności i zaniechania organów administracji publicznej naruszające prawa obywateli. Pismo tego rodzaju należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli ta została wydana przez organ administracji publicznej, który nie jest organem pierwszej instancji, skargę można skierować dopiero po wyczerpaniu drogi odwoławczej.

Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) można natomiast wnieść przeciwko wyrokowi WSA, jeżeli strona nie zgadza się z jego treścią. NSA jest sądem drugiej instancji i rozpatruje skargi kasacyjne na wyroki WSA. Należy je wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku WSA wraz z uzasadnieniem. Warto jednak pamiętać, że są one środkiem nadzwyczajnym i wymagają spełnienia szeregu formalności, dlatego zawsze warto skonsultować ich wniesienie z doświadczonym adwokatem.